A+ A-
kontrast
 Wsparcie inicjatywy lokalnej

Wsparcie inicjatywy lokalnej

Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej
 
Druk wniosku

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-02-01 11:57:46 | Data modyfikacji: 2016-09-06 14:33:30.
Oświadczenie o posiadnych zgromadzonych
środkach własnych
 
Druk oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-02-01 12:14:29 | Data modyfikacji: 2016-09-06 14:34:28.
Oświadczenie o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania
 
Druk oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-02-01 12:16:46 | Data modyfikacji: 2016-09-06 14:36:24.
Oświadczenie o posiadanych środkach
finansowych ze źródeł innych niż własne
 
Druk oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-02-01 12:21:04 | Data modyfikacji: 2016-09-06 14:43:54.
Oświadczenie o nie posiadaniu żadnych
zaległości w zapłacie należności
publicznoprawnych
 
Druk oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-02-01 12:28:11 | Data modyfikacji: 2016-09-06 14:45:04.
Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację
przedsięwzięcia
 
Druk oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-02-01 12:31:09 | Data modyfikacji: 2016-09-06 14:46:47.
PEŁNOMOCTNICTWO
 
Druk oświadczenia

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-09-06 14:59:37 | Data modyfikacji: 2016-09-06 14:46:47.
Data wprowadzenia: 2016-09-06 14:59:37
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl