A+ A-
kontrast
 Inne

Inne

 
Na wiedze zawsze jest pora

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2011-10-11 16:01:14.
 
Informacja o usuwaniu azbestu z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki 2011

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2011-10-13 15:49:34.
 
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-07-02 17:36:52 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:31:47.
 
Plan uroczystości oraz krótka informacja dot. inscenizacji bitwy pt. „SIENNICA – wrzesień 1939”

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-07-19 10:36:42 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:31:47.
 
Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego Nr GIS PR-073-35/MB/12 z dnia 16 września 2012r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-09-18 15:55:54 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:31:47.
 
projekt uchwały w sparwie okreslenia sposobu swiadczenia usług

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-10-15 17:16:58 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:31:47.
 
projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-10-15 17:17:33 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:31:47.
 
projekt uchwały w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-10-15 17:18:02 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:31:47.
 
projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-10-15 17:18:21 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:31:47.
 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-10-15 17:18:42 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:31:47.
 
załącznik do projektu uchwały DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-10-15 17:19:07 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:31:47.
 
Formularz konsultacji ankieta - termin i częstotliwość

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-10-15 17:20:28 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:31:47.
 
Przebieg kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karolina obejmującej ulice Zdrojową, Piaskową, Familijną, Wąską i Główną.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:49:12 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:31:47.
 
Instrukcja postępowania na wypadek wystąpienia wichury

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-11-15 09:52:21 | Data modyfikacji: 2012-11-15 09:53:06.
 
Wyposażenie na czas klęski żywiołowej

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-11-15 10:00:31 | Data modyfikacji: 2012-11-15 09:53:06.
 
Uchwała Nr 24.291.2012 Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2012 roku ws. orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy Mińsk mazowiecki z dnia 25 października 2012 roku ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2013 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-01-04 14:59:58 | Data modyfikacji: 2013-01-04 15:00:27.
 
Wzór umowy na korzystanie z przystanków

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-02-01 13:51:49 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:26:35.
 
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-02-06 14:34:05 | Data modyfikacji: 2013-02-07 13:26:35.
 
załącznik do ogłoszenia na stronę www rysunki kanalizacja Stara Niedziałka

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-02-12 14:29:58 | Data modyfikacji: 2013-02-12 14:49:46.
 
Konsultacje społeczne - zmiana granic sołectw - projekt uchwały

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-03-04 17:22:39 | Data modyfikacji: 2013-02-12 14:49:46.
 
Konsultacje społeczne - zmiana granic sołectw - mapa

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-03-04 17:28:35 | Data modyfikacji: 2013-02-12 14:49:46.
 
Konsultacje społeczne - zmiana granic sołectw - zarządzenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-03-04 17:30:41 | Data modyfikacji: 2013-02-12 14:49:46.
 
Konsultacje społeczne - zmiana granic sołectw - formularz konsultacji - Ankieta

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-03-04 17:40:11 | Data modyfikacji: 2013-02-12 14:49:46.
 
Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-03-14 14:41:05 | Data modyfikacji: 2013-02-12 14:49:46.
 
Prezentacja - bezpłatna naziemna telewizja cyfrowa

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-03-14 14:42:32 | Data modyfikacji: 2013-02-12 14:49:46.
 
Plan sytuacyjny i rysunki szczegółowe Kanalizacja Nowe Osiny i Osiny

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-03-20 14:08:46 | Data modyfikacji: 2013-03-20 14:15:15.
 
Ankieta 2014 rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:03:55 | Data modyfikacji: 2013-05-29 14:05:31.
 
Formularz 2014 rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:04:56 | Data modyfikacji: 2013-05-29 14:05:31.
 
Zarządzenie Nr 199 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013 r.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-06-27 13:52:42 | Data modyfikacji: 2013-05-29 14:05:31.
 
Wniosek o szacowanie szkód

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-06-27 13:53:59 | Data modyfikacji: 2013-05-29 14:05:31.
 
konsultacje społeczne "Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-09-17 15:21:53 | Data modyfikacji: 2013-05-29 14:05:31.
 
Ulotka informacyjna Głównego Inspektora Sanitarnego

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-10-30 13:29:15 | Data modyfikacji: 2013-10-30 13:32:26.
 
Uwaga, metanol zabija

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-10-30 13:32:54 | Data modyfikacji: 2013-10-30 13:32:26.
 
Wypalanie traw zabija - 2014

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:06:41 | Data modyfikacji: 2013-10-30 13:32:26.
 
Odśnieżanie dachów - 2014

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:07:42 | Data modyfikacji: 2013-10-30 13:32:26.
 
10-11 mama 2014 rozkład

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-04-29 15:51:56 | Data modyfikacji: 2013-10-30 13:32:26.
 
Informacja o naborze 1.5 RPO

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-07-30 15:00:53 | Data modyfikacji: 2013-10-30 13:32:26.

Targówka kanalizacja - Ogłoszenie

PROJEKT Z 2009 r. cz.1

PROJEKT Z 2009 r. cz.2

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-10-13 14:17:10 | Data modyfikacji: 2013-10-30 13:32:26.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Marianka, Gmina Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-11-06 15:48:30 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:57:28.

ogłoszenie 1

ogłoszenie 2

ogłoszenie 3

ogłoszenie 4

rys.1

rys.2

rys.3

rys.4

rys.5

rys.6

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-11-10 17:29:33 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:57:28.

ogłoszenie 1

ogłoszenie 2

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-11-27 12:54:13 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:57:28.
 
Wniosek o ustalenie lakalizacja inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-12-16 15:21:56 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:57:28.

ogłoszenie 1

ogłoszenie 2

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-01-09 15:10:10 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:57:28.
 
Zaproszenie na seminarium

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:20:35 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:57:28.

Regulamin konkursu fotograficznego

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie fotograficznym

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-18 17:01:28 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:57:28.
 
Ankieta dla organizacji

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-05-13 15:15:17 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:57:28.
 
Ankieta mieszkańcy

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-05-13 15:16:04 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:57:28.

Pismo przewodnie

alert

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-06-05 15:18:06 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:57:28.

wypis z rejestru gruntow G190

wypis z rejestru gruntow G202

wypis z rejestru gruntow G298

mapy zasiedzenie wersja skompresowana ZIP

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-07-03 15:52:45 | Data modyfikacji: 2014-11-06 15:57:28.
 
Ankieta dot. "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-07-08 15:03:04 | Data modyfikacji: 2015-07-08 15:17:03.
 
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Osinach

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-07-21 09:05:03 | Data modyfikacji: 2015-07-08 15:17:03.

Protokóół z dnia 18 lipca 2015

mapa

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-07-22 15:30:46 | Data modyfikacji: 2015-07-08 15:17:03.
 
Wniosek - rozłożenie na raty ARRW

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-08-25 10:57:53 | Data modyfikacji: 2015-07-08 15:17:03.
 
Harmonogram LGD

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-08-26 16:40:58 | Data modyfikacji: 2015-08-26 16:41:32.
 
Dane kontaktowe Dyrektorów i Rzeczników Oddziałów ZUS na Mazowszu

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-10-28 12:06:09 | Data modyfikacji: 2015-10-28 12:07:09.

Oswiadczenie do wniosku o wpis do rejestru

sprawozdanie - nieczystości ciekłe

Wniosek o wpis do rejestru

wniosek o wykreslenie

wniosek o zmiane w rdr

wniosek zbiorniki bezodpływowe

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-10-28 15:52:11 | Data modyfikacji: 2015-10-28 12:07:09.
 
Ankieta w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki w latach 2015 - 2025

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-11-19 12:42:39 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:07:56.
 
Strategia Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki w latach 2015 - 2025

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-11-19 12:44:14 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:07:56.
 
Obwieszczenie Starosty Mińskiego z dnia 22 grudnia 2015roku - budowa drogi gminnej, ul. Rozwojowa

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:18:10 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:07:56.
 
Obwieszczenie Starosty Mińskiego z dnia 29 grudnia 2015roku - budowa drogi gminnej nr 22081W w miejscowości Arynów

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-12-31 13:11:23 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:07:56.
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie mińskim

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-12-31 14:04:09 | Data modyfikacji: 2015-12-31 14:11:41.
Data wprowadzenia: 2015-12-31 14:04:09
Data modyfikacji: 2015-12-31 14:11:41
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl