A+ A-
kontrast
 > 2010 ROK

2010 ROK


Zobacz:
 Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego  .  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnosciowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach .  Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzózem .  Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowowej im. Ks. A. Tyszki w Janowie, Gmina Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę, składowanie, załadunek i transport materiałów (z profilowaniem i bez profilowania) do utwardzenia dróg gminnych gruntowych położonych na terenie gminy Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2010  .  Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi .  Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku przedszkola w Osinach - gm. Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki .  Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w miejscowości Huta Mińska - gmina Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Nr 220835W w miejscowości Janów, Nr 220822 w miejscowości Królewiec, Nr 220836W w miejscowości Ignaców, Nr 220810W w miejscowości Mikanów oraz Nr 220821W w miejscowości Karolina  .  Przetarg nieograniczony na opracowanie planu zagopodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na opracowanie planu zagopodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki 2  .  Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie. . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl