A+ A-
kontrast
 > 2007 ROK

2007 ROK

 
Informacja dotycząca wypadków pogryzień listonodszy POCZTY POLSKIEJ przez psy oraz prośba o prawidłowe zabezpieczenie psów przed wydostaniem się na zewnątrz posesji.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-06-11 11:28:36 | Data modyfikacji: 2007-06-11 11:41:56.
 
Wyjaśnienia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim dot. art 6 ustawy o ochronie zwierząt - znęcanie się nad zwierzętami.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-06-11 11:52:40 | Data modyfikacji: 2007-06-11 11:41:56.
 
OGŁOSZENIE - Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - obręb ewidencyjny wieś Stojadła.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-07-09 17:37:52 | Data modyfikacji: 2007-06-11 11:41:56.
 
Szkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-09-25 11:57:56 | Data modyfikacji: 2007-06-11 11:41:56.
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w wszczciu postpowania w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji drogi dla inwestycji polegajcej na budowie obwodnicy Miska Mazowieckiego na parametrach autostrady w cigu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczwka - wze Ryczoek.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-10-05 15:47:12 | Data modyfikacji: 2007-06-11 11:41:56.
 
Załącznik do Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego - Wykaz zmian gruntowych dla Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-10-09 14:33:09 | Data modyfikacji: 2007-06-11 11:41:56.

Zobacz:
 2014 ROK .  Podział nieruchomości położonych w Wólce Iłówieckiej .  Postępowanie w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Kolonia Janów .  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Mińskiego .  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Podrudzie, gminy Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. robudowy drogi gminnej - ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wólka Mińska gmina Mińsk Mazowiecki .  2013 ROK .  Postępowanie ws. rozbudowy i przebudowy drogi gminnej - ulicy Leśnej w Maliszewie, gmina Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. robudowy i przebudowy drogi gminnej - ulicy Olszowej w miejscowości Niedziaka Druga .  2012 ROK .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/08 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na "budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady..." .  Aktualizacja wraz z prognozą Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk Mazowiecki .  2011 ROK .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina i obrębie Królewiec, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń produkcyjnych znajdujących się w istniejącym obiekcie o funkcji produkcyjno - usługowe .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Wólka Mińska, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Królewiec .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym połozoną w gminie Mińsk mazowiecki w obrębie Królewiec .  Sprawa zakłócenia stosunków wodnych w miejscowości Stojadła - w związku z realizacją przebudowy ul. Warszawskiej oraz wykonaniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego .  Postępowanie ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zamienie, gmina Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Królewiec .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Żuków .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  2010 ROK .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Arynów, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w spr. ust. odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Arynów i Brzóze, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w spr. rozbudowy drogi krajowej Nr 2, odc. Zakręt - granica województwa, od km495+880 do km 599+487, z wyłaczeniem obwodnicy Siedlec,odcinek I od km 495+880 do km 516+550, przejście przez Stojadła od km 515+253 .  Postępowanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki - Niedziałka - Jakubów do drogi klasy G .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Brzóze która która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Niedziałka Druga, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi krajowej nr2, odcinek Zakręt - granica województwa, od km 495+880 do km 599+487,z wyłączeniem obwodnicy Siedlec, odcinek I .  2009 ROK .  2008 ROK .  2007 ROK .  2006 ROK .  2005 ROK .  2004 ROK . 
Data wprowadzenia: 2007-10-09 14:33:09
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl