A+ A-
kontrast
 > Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Mińskiego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Mińskiego

 
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Mińskiego

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-06-09 14:03:20.

Zobacz:
 2014 ROK .  Podział nieruchomości położonych w Wólce Iłówieckiej .  Postępowanie w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Kolonia Janów .  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Mińskiego .  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Podrudzie, gminy Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. robudowy drogi gminnej - ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wólka Mińska gmina Mińsk Mazowiecki .  2013 ROK .  Postępowanie ws. rozbudowy i przebudowy drogi gminnej - ulicy Leśnej w Maliszewie, gmina Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. robudowy i przebudowy drogi gminnej - ulicy Olszowej w miejscowości Niedziaka Druga .  2012 ROK .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/08 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na "budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady..." .  Aktualizacja wraz z prognozą Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk Mazowiecki .  2011 ROK .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina i obrębie Królewiec, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń produkcyjnych znajdujących się w istniejącym obiekcie o funkcji produkcyjno - usługowe .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Wólka Mińska, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Królewiec .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym połozoną w gminie Mińsk mazowiecki w obrębie Królewiec .  Sprawa zakłócenia stosunków wodnych w miejscowości Stojadła - w związku z realizacją przebudowy ul. Warszawskiej oraz wykonaniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego .  Postępowanie ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zamienie, gmina Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Królewiec .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Żuków .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  2010 ROK .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Arynów, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w spr. ust. odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Arynów i Brzóze, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w spr. rozbudowy drogi krajowej Nr 2, odc. Zakręt - granica województwa, od km495+880 do km 599+487, z wyłaczeniem obwodnicy Siedlec,odcinek I od km 495+880 do km 516+550, przejście przez Stojadła od km 515+253 .  Postępowanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki - Niedziałka - Jakubów do drogi klasy G .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Brzóze która która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Niedziałka Druga, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi krajowej nr2, odcinek Zakręt - granica województwa, od km 495+880 do km 599+487,z wyłączeniem obwodnicy Siedlec, odcinek I .  2009 ROK .  2008 ROK .  2007 ROK .  2006 ROK .  2005 ROK .  2004 ROK . 
Data wprowadzenia: 2014-06-09 14:03:20
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl