A+ A-
kontrast
 > 2007 ROK

2007 ROK


Zobacz:
 
2016 ROK
 .  
XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 8 stycznia 2016 roku
 .  
XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 25 stycznia 2016 roku
 .  
XVI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 11 lutego 2016 roku
 .  
XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 26 lutego 2016 roku
 .  
XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 22 marca 2016 roku
 .  
XIX sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 14 kwietnia 2016 roku
 .  
XX sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 17 maja 2016 roku
 .  
XXI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 16 czerwca 2016 roku
 .  
XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 4 sierpnia 2016 roku
 .  
XXIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 25 sierpnia 2016 roku
 .  
XXIV sesja rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 29 września 2016 roku
 .  
XXV sesja rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 27 października 2016 roku
 .  
XXVI sesja rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 24 listopada 2016 roku
 .  
XXVII sesja rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 15 grudnia 2016 roku
 .  
2015 ROK
 .  V Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 19 lutego 2015 roku .  VI Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 23 kwietnia 2015 roku .  VII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 25 czerwca 2015 roku .  VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 16 lipca 2015 roku .  IX Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 27 sierpnia 2015 roku .  X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 29 września 2015 roku .  XI Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 22 października 2015 roku .  XII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 19 listopada 2015 roku .  XIII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 17 grudnia 2015 roku .  2014 ROK .  XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 9 stycznia 2014 roku .  XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 23 stycznia 2014 roku .  XXXVI sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 27 lutego 2014 roku .  XXXVII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 17 kwietnia 2014 roku .  XXXVIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 29 maja 2014 roku .  XXXIX Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 26 czerwca 2014 roku .  XL Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 28 sierpnia 2014 roku .  XLI Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 25 września 2014 roku .  XLII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 30 października 2014 roku .  XLIII nadzwyczajna Sesja rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 12 listopada 2014 roku .  X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 29 września 2015 roku .  I sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w Kadencji 2014-2018 - 27 listopada 2014 roku .  II sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach - 4 grudnia 2014 .  III sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 17 grudnia 2014 roku .  IV Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 30 grudnia 2014 roku .  2013 ROK .  XXIV Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 14 luty 2013 roku .  XXV Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 11 kwietnia 2013 rok .  XXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 27 maja 2013 rok .  XXVII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 27 czerwca 2013 rok .  XXVIII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 29 sierpnia 2013 rok .  XXIX Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 26 września 2013 rok .  XXX Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 31 październik 2013 rok .  XXXI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 15 listopada 2013 rok .  XXXII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 28 listopada 2013 rok .  XXXIII sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 19 grudnia 2013 rok .  2012 ROK .  XVI Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 23 luty 2012 rok .  XVII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 12 kwietnia 2012 rok .  XVIII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 24 maj 2012 rok .  XIX Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 28 czerwca 2012 rok .  XX Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 30 sierpień 2012 rok .  XXI Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 25 października 2012 rok .  XXII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 29 listopad 2012 rok .  XXIII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 28 grudnia 2012 roku  .  2011 ROK .  IV Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 27 stycznia 2011 rok .  V Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 24 lutego 2011 rok .  VI Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 28 kwietnia 2011 rok .  VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 27 maja 2011 rok .  VIII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 30 czerwca 2011 rok .  IX Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 25 sierpnia 2011 rok .  X Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 31 sierpnia 2011 rok .  XI Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 5 październik 2011 rok .  XII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 27 październik 2011 rok .  XIII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 17 listopada 2011 rok .  XIV Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 8 grudnia 2011 rok .  XV Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 28 grudzień 2011 rok .  NOWA KADENCJA RADY GMINY (2010 - 2014)
I Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 2 grudnia 2010 rok
 .  II Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 9 grudnia 2010 rok .  III Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 30 grudnia 2010 rok. .  2010 ROK .  XXXII Sesja Rady Gminy - 25 luty 2010 rok .  XXXIII Sesja Rady Gminy - 25 marca 2010 rok .   XXXIV Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2010 rok .  XXXV Sesja Rady Gminy - 7 czerwca 2010 rok .  XXXVI Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 24 czerwca 2010 rok .  XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 20 sieprnia 2010 rok .  XXXVIII Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 16 września 2010 rok .  XXXIX Sesja Rady Gminy Mińsk Mazowiecki - 10 listopada 2010 rok .  2009 ROK .  XXII Sesja Rady Gminy - 26 luty 2009r .  XXIII Sesja Rady Gminy - 26 marca 2009r .  XXIV Sesja Rady Gminy - 30 kwietnia 2009r .  XXV Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2009r .  XXVI Sesja Rady Gminy - 12 sierpnia 2009r .  XXVII Sesja Rady Gminy - 3 września 2009 rok .  XXVIII Sesja Rady Gminy - 8 października 2009 rok .  XXIX Sesja Rady Gminy - 19 listopad 2009 rok .  XXX Sesja Rady Gminy - 3 grudnia 2009 rok .  XXXI Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2009 rok. .  2008 ROK .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  2007 ROK .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  NOWA KADENCJA RADY GMINY (2006 - 2010) - sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 .  2006 ROK .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39  .  2005 ROK .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  2004 ROK .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  2003 ROK .  sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  NOWA KADENCJA RADY GMINY (2002 - 2006) .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  2002 ROK .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl