A+ A-
kontrast
 > 2007 ROK

2007 ROK

 
Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę nowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-01-19 15:57:30 | Data modyfikacji: 2007-01-25 12:58:47.
 
Zawiadmowienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na dostawę nowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-01-29 16:02:00 | Data modyfikacji: 2007-01-25 12:58:47.
 
Zawiadomienie o udzielenie zamówienia na dostawę nowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-02-14 12:57:40 | Data modyfikacji: 2007-01-25 12:58:47.
 
Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę 27000 litrów oleju opałowego lekkiego EKOTERM dzo szkół z terenu gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-02-13 15:02:54 | Data modyfikacji: 2007-01-25 12:58:47.
 
Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę 24700 litrów oleju opałowego lekkiego EKOTERM dzo szkół z terenu gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-03-14 15:03:24 | Data modyfikacji: 2007-03-14 15:14:28.
 
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę kruszywa naturalnego łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5, składowanie, załadunek i rozwiezienie na wskazane drogi gminne położone na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-03-23 12:19:08 | Data modyfikacji: 2007-03-14 15:14:28.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę kruszywa naturalnego łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5, składowanie, załadunek i rozwiezeienie na wskazane drogi gminne gruntowe położone na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-22 10:36:45 | Data modyfikacji: 2007-05-22 15:45:05.
 
Specyfikacja istostnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę kruszywa naturalnego łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5, składowanie, załadunek i rozwiezienie na wskazane drogi gminne położone na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-03-23 12:21:08 | Data modyfikacji: 2007-05-22 15:45:05.
 
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na termodernizację Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-26 16:23:14 | Data modyfikacji: 2007-04-27 12:45:39.
 
Specyfikacja istostnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na termomofernizację budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-27 15:58:18 | Data modyfikacji: 2007-04-27 12:45:39.
 
Załącznik Nr 1 do SIWZ na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zestawienie).

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-30 15:35:47 | Data modyfikacji: 2007-05-22 08:59:56.
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Nr 1 Wymagania Ogólne.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-30 15:49:50 | Data modyfikacji: 2007-05-22 08:59:56.
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych - Nr 2 - Roboty Murarskie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-30 16:36:22 | Data modyfikacji: 2007-05-22 08:59:56.
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Nr 3 - Betonowanie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-30 17:09:50 | Data modyfikacji: 2007-05-22 08:59:56.
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Nr 4 - Betonowanie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-02 09:20:14 | Data modyfikacji: 2007-05-22 08:59:56.
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Nr 5 - Wykonanie pokryć dachowychi konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-02 11:29:06 | Data modyfikacji: 2007-05-22 08:59:56.
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Nr 6 - Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-02 13:10:27 | Data modyfikacji: 2007-05-22 08:59:56.
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Nr 7 - Okładziny z płytek klinkierowych.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-02 13:39:33 | Data modyfikacji: 2007-05-22 08:59:56.
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Nr 8 - Instalowanie drzwi metalowych.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-02 13:48:02 | Data modyfikacji: 2007-05-22 08:59:56.
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Nr 9 - Roboty w zakresie ochrony odgromowej.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-02 14:13:28 | Data modyfikacji: 2007-05-22 08:59:56.
 
Załącznik Nr 2 do SIWZ na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie - Formularz ofertowy (wzór).

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-27 16:01:36 | Data modyfikacji: 2007-04-27 16:23:40.
 
Załącznik Nr 3 do SIWZ na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie - Przedmiar robót.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-27 16:03:54 | Data modyfikacji: 2007-04-30 17:22:53.
 
Załącznik Nr 3 cd. KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY - Przedmiar robót (do wypełnienia)

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-30 09:25:07 | Data modyfikacji: 2007-04-30 17:18:52.
 
Załącznik Nr 4 do SIWZ na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postęowaniu (wzór).

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-27 16:06:55 | Data modyfikacji: 2007-04-30 17:18:52.
 
Załącznik Nr 5 do SIWZ na termomodernizacjuę budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie - Wykaz robót budowlanych (wzór formularza).

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-27 16:09:56 | Data modyfikacji: 2007-04-30 17:18:52.
 
Załącznik Nr 6 do SIWZ na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie - Wykaz osób (wzór formularza).

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-27 16:15:08 | Data modyfikacji: 2007-04-30 17:18:52.
 
Załącznik Nr 7 do SIWZ na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie - Wykaz osób upoważnionych (wzór formularza).

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-27 16:18:07 | Data modyfikacji: 2007-04-30 17:18:52.
 
Załącznik Nr 8 do SIWZ na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie - Projekt umowy.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-27 16:21:07 | Data modyfikacji: 2007-04-30 09:06:11.
 
Załącznik do SIWZ na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielecdhowiźnie - Wykaz podwykonawców (wzór formularza).

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-04-27 16:23:24 | Data modyfikacji: 2007-04-30 09:06:11.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-06-14 09:10:16 | Data modyfikacji: 2007-04-30 09:06:11.
 
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz ubezpieczenie nastęstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-08 13:14:25 | Data modyfikacji: 2007-04-30 09:06:11.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz ubezpieczenie nastęstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-08 13:26:13 | Data modyfikacji: 2007-04-30 09:06:11.
 
Korekta treści Załącznika nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zdania 2 (st. 32.pkt.B).

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-10 15:17:50 | Data modyfikacji: 2007-04-30 09:06:11.
 
Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz ubezpieczenia NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-18 11:56:34 | Data modyfikacji: 2007-04-30 09:06:11.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz ubezpieczenie nastęstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-24 14:13:24 | Data modyfikacji: 2007-04-30 09:06:11.
 
Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii niskiego napięcia w miejscowości Gamratka;
2. Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz z dobudową słupów po trasie istniejącej linii niskiego napięcia i dobudową nowego odcinka linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Kolonia Janów/Budy Janowskie;
3. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego (dobudowa przewodu oświetlenia ulicznego w istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia z częściową budową nowego odcinka linii napowietrznej na słupach żelbetowych) w miejscowości Zamienie/Maliszew oraz Cielechowizna; na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-21 11:07:01 | Data modyfikacji: 2007-06-05 08:43:43.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na:
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii niskiego napięcia w miejscowości Gamratka;
2. Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz z dobudową słupów po trasie istniejącej linii niskiego napięcia i dobudową nowego odcinka linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Kolonia Janów/Budy Janowskie;
3. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego (dobudowa przewodu oświetlenia ulicznego w istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia z częściową budową nowego odcinka linii napowietrznej na słupach żelbetowych) w miejscowości Zamienie/Maliszew oraz Cielechowizna; na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-05-21 11:13:03 | Data modyfikacji: 2007-06-05 08:41:30.

     W związku z błędami jakie pojawiły się w kosztorysie inwestorskim (dotyczy ilości opraw i długości przewodów), działając na podstawie art. 38 ust. 5 zawiadamiam, że modyfikuję treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotowego kosztorysu (książka przedmiarów str. 3,4,5,6 – budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Zamienie-Maliszew). Wymienia się błędny kosztorys inwestorski na przekazany w załączeniu. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie zmodyfikowanego załącznika.
     W dalszej części postanowienia SIWZ nie ulega zmianie.

 
Kosztorys inwestorski - budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Zamienie-Maliszew.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-06-13 13:12:11 | Data modyfikacji: 2007-06-13 13:15:06.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii niskiego napięcia w miejscowości Gamratka;
2. Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz z dobudową słupów po trasie istniejącej linii niskiego napięcia i dobudową nowego odcinka linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Kolonia Janów/Budy Janowskie;
3. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego (dobudowa przewodu oświetlenia ulicznego w istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia z częściową budową nowego odcinka linii napowietrznej na słupach żelbetowych) w miejscowości Zamienie/Maliszew oraz Cielechowizna; na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-07-05 13:35:31 | Data modyfikacji: 2007-06-13 13:15:06.
 
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na;
- Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 3627005- ( dr. KDW 802 - Cielechowizna – Iłówiec – gr. Gm. Siennica [Grzebowilk]) na odcinku km 4+953,00 do km 5+603,00 (szer. j. 5,0 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, uzupełnienie ubytków masą mineralno - asf. /227,5 Mg/, warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej /żwirowo-piaskowej/ grub. 4 cm.) w Wólce Iłówieckiej;
- Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 3627004 (nr ewid. 244) i dróg wewnętrznych nr 245, 69 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+570,00 ( szer. j. 4,5 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, wyrównanie istn. stabilizacji mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 /128,25 Mg/warstwa ścieralna z betonu asfaltowego/grysowo-żwirowego/grub. 4 cm.) w Grabinie;
- Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej nr ewid. 156 (ul.Nowa) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+142,50 ( szer. j. 10,00 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, wyrównanie istn. stabilizacji mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) w ilości 50 kg/m2 /71,25 Mg/warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II/grub. 4 cm.) w Hucie Mińskiej.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-06-05 08:35:22 | Data modyfikacji: 2007-07-30 14:56:55.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
- Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 3627005- ( dr. KDW 802 - Cielechowizna – Iłówiec – gr. Gm. Siennica [Grzebowilk]) na odcinku km 4+953,00 do km 5+603,00 (szer. j. 5,0 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, uzupełnienie ubytków masą mineralno - asf. /227,5 Mg/, warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej /żwirowo-piaskowej/ grub. 4 cm.) w Wólce Iłówieckiej;
- Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 3627004 (nr ewid. 244) i dróg wewnętrznych nr 245, 69 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+570,00 ( szer. j. 4,5 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, wyrównanie istn. stabilizacji mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 /128,25 Mg/warstwa ścieralna z betonu asfaltowego/grysowo-żwirowego/grub. 4 cm.) w Grabinie;
- Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej nr ewid. 156 (ul.Nowa) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+142,50 ( szer. j. 10,00 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, wyrównanie istn. stabilizacji mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) w ilości 50 kg/m2 /71,25 Mg/warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II/grub. 4 cm.) w Hucie Mińskiej.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-07-30 15:00:21 | Data modyfikacji: 2007-07-30 15:01:55.
 
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
- wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 3627005- ( dr. KDW 802 - Cielechowizna – Iłówiec – gr. Gm. Siennica [Grzebowilk]) na odcinku km 4+953,00 do km 5+603,00 (szer. j. 5,0 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, uzupełnienie ubytków masą mineralno - asf. /227,5 Mg/, warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej /żwirowo-piaskowej/ grub. 4 cm.) w Wólce Iłówieckiej;
- wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 3627004 (nr ewid. 244) i dróg wewnętrznych nr 245, 69 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+570,00 ( szer. j. 4,5 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, wyrównanie istn. stabilizacji mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 /128,25 Mg/warstwa ścieralna z betonu asfaltowego/grysowo-żwirowego/grub. 4 cm.) w Grabinie;
- wWykonanie przebudowy drogi wewnętrznej nr ewid. 156 (ul.Nowa) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+142,50 ( szer. j. 10,00 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, wyrównanie istn. stabilizacji mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) w ilości 50 kg/m2 /71,25 Mg/warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II/grub. 4 cm.) w Hucie Mińskiej.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-06-20 15:41:15 | Data modyfikacji: 2007-07-30 15:01:55.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu na:
- wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 3627005- ( dr. KDW 802 - Cielechowizna – Iłówiec – gr. Gm. Siennica [Grzebowilk]) na odcinku km 4+953,00 do km 5+603,00 (szer. j. 5,0 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, uzupełnienie ubytków masą mineralno - asf. /227,5 Mg/, warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej /żwirowo-piaskowej/ grub. 4 cm.) w Wólce Iłówieckiej;
- wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 3627004 (nr ewid. 244) i dróg wewnętrznych nr 245, 69 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+570,00 ( szer. j. 4,5 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, wyrównanie istn. stabilizacji mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 /128,25 Mg/warstwa ścieralna z betonu asfaltowego/grysowo-żwirowego/grub. 4 cm.) w Grabinie;
- wWykonanie przebudowy drogi wewnętrznej nr ewid. 156 (ul.Nowa) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+142,50 ( szer. j. 10,00 m – mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie bitumem, wyrównanie istn. stabilizacji mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) w ilości 50 kg/m2 /71,25 Mg/warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II/grub. 4 cm.) w Hucie Mińskiej

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-06-20 15:43:38 | Data modyfikacji: 2007-07-30 15:01:55.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Stojadła.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-08-22 13:47:11 | Data modyfikacji: 2007-08-24 12:49:34.
 
Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Stojadła.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-08-24 12:41:29 | Data modyfikacji: 2007-08-24 12:51:32.
Informacja o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanych położonych we wsi Stojadła.
W dniu 25 września 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk mazowiecki przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych we wsi Stojadła, oznaczonyc w ewidencji gruntów jako działki nr 222 i nr 1397, o łącznej powierzchni 9209 m2. Do przetargu dopuszczonych zostało 5 uczestników. Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wyniosła 2 200 000,00 zł. Nabywcą nieruchomości została "VILLA DEVELOPMENT" M. Luba, R. Wierzchowski, M. Zagórski Sp. jawna z siedzibą w 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Sosnkowskiego 71.  

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-10-02 09:26:34 | Data modyfikacji: 2007-10-02 09:27:31.
 
OGŁOSZENIE o przetargu w trybie "zapytania o cenę" na zakup 27 400 litrów oleju opałowego lekkiego EKOTERM

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-11-21 09:09:03 | Data modyfikacji: 2007-10-02 09:27:31.
 
OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Cielechowizna

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-11-27 11:29:37 | Data modyfikacji: 2007-12-10 18:09:47.
 
Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-12-18 15:04:19 | Data modyfikacji: 2007-12-18 15:05:54.
 
Informacja ws. odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych we wsi Cielechowizna.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-12-20 09:28:27 | Data modyfikacji: 2007-12-18 15:05:54.
 
OGŁOSZENIE o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie samochodu strażacko-pożarniczego dla OSP w Stojadłach - gmina Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-12-11 12:32:59 | Data modyfikacji: 2007-12-18 15:05:54.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostarczenie samochodu strażacko-pożarniczego dla OSP Stojadła - gmina Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-12-11 12:34:46 | Data modyfikacji: 2007-12-18 15:05:54.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego na dostawę samochodu strażacko-pożarniczego dla OSP w Stojadła

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-12-19 12:18:27 | Data modyfikacji: 2007-12-18 15:05:54.
 
Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę 24700 litrów oleju opałowego lekkiego EKOTERM do szkół z terenu gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-12-12 09:47:53 | Data modyfikacji: 2007-12-18 15:05:54.
 
OGŁOSZENIE o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na usuwanie odpadów komunalnych płynnych z terenu szkół i przedszkola w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-12-12 10:23:42 | Data modyfikacji: 2007-12-18 15:05:54.
Data wprowadzenia: 2007-12-12 10:23:42
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl