A+ A-
kontrast
 Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe wójta, zatsępcy
wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby
zarządzającej i członka organu zarądzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta

Druk oświadczenia - aktywny (*.doc)

 

Druk oświadczenia - nieaktywny (*.pdf)

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-04-23 13:12:57 | Data modyfikacji: 2011-04-27 14:05:30.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy

Druk oświadczenia - aktywny (*.doc)

 

Druk oświadczenia - nieaktywny (*.pdf)

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-04-23 13:14:46 | Data modyfikacji: 2011-04-27 14:07:15.
Data wprowadzenia: 2010-04-23 13:14:46
Data modyfikacji: 2011-04-27 14:07:15
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl