A+ A-
kontrast
 Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (z szamb) na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (z szamb) na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (z szamb) na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - 2007 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2007-06-11 12:07:05.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (z szamb) na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - 2010 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2010-09-09 16:06:08.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowoych i transportu nieczystości ciekłych na tereni Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2011-07-01 16:13:51.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na tereni Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: sierpień 2011 rok

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2011-08-19 16:45:22 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:46:27.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: październik 2011

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2011-12-22 11:18:46 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:47:08.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: listopad 2011

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2011-12-13 16:01:11 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:47:19.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: grudzień 2011

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2011-12-22 09:26:06 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:47:30.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: marzec 2012

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-03-06 10:42:58 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:47:41.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: maj 2012

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-05-29 16:00:27 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:47:53.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 21 sierpnia 2012

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-08-28 15:56:43 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:48:44.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 18 października 2012

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2012-11-06 15:18:27 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:48:59.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 1 stycznia 2013

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-07 17:34:02 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:49:19.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 1 marca 2013

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-09-11 14:43:40 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:49:33.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 18 marca 2013

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-09-11 14:45:33 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:49:46.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 4 czerwca 2013

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-09-11 14:46:14 | Data modyfikacji: 2013-09-11 14:49:59.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 9 września 2013

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-09-11 14:47:12 | Data modyfikacji: 2013-10-02 12:06:42.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 30 września 2013

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 12:07:34 | Data modyfikacji: 2013-11-19 11:25:11.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 14 listopada 2013

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-11-19 11:25:03 | Data modyfikacji: 2014-03-04 13:06:02.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 3 marca 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-03-04 12:53:42 | Data modyfikacji: 2014-05-08 15:30:52.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 1 kwietnia 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-05-08 15:30:41 | Data modyfikacji: 2014-05-08 15:30:52.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 4 kwietnia 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-05-08 15:31:24 | Data modyfikacji: 2014-05-08 15:30:52.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 15 kwietnia 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-05-08 15:32:11 | Data modyfikacji: 2014-05-08 15:30:52.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 17 kwietnia 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-05-08 15:33:33 | Data modyfikacji: 2014-05-08 15:30:52.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 23 kwietnia 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-05-08 15:34:26 | Data modyfikacji: 2014-05-08 15:30:52.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 6 maja 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-05-08 15:35:19 | Data modyfikacji: 2014-06-02 17:34:20.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 30 maja 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-06-02 17:34:05 | Data modyfikacji: 2014-08-14 15:56:23.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 23 czerwca 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-08-14 15:56:14 | Data modyfikacji: 2014-08-14 15:56:23.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 7 lipca 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-08-14 15:57:03 | Data modyfikacji: 2014-08-14 15:56:23.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 29 lipca 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-08-14 15:58:35 | Data modyfikacji: 2014-12-04 14:14:06.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 28 sierpnia 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:16:53 | Data modyfikacji: 2014-12-04 14:14:06.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 30 października 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:17:50 | Data modyfikacji: 2014-12-04 14:14:06.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 21 listopada 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:18:29 | Data modyfikacji: 2014-12-04 14:14:06.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 3 grudnia 2014

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:19:17 | Data modyfikacji: 2015-06-10 14:03:53.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 15 stycznia 2015

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:54:44 | Data modyfikacji: 2015-06-10 13:55:52.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 1 kwietnia 2015

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:54:47 | Data modyfikacji: 2015-06-10 14:52:21.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 20 kwietnia 2015

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:54:51 | Data modyfikacji: 2015-06-10 14:52:01.
 
Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływoowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - stan: 30 czerwca 2015

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2015-08-06 15:15:19 | Data modyfikacji: 2015-08-06 15:16:29.
Data wprowadzenia: 2015-08-06 15:15:19
Data modyfikacji: 2015-08-06 15:16:29
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl