A+ A-
kontrast
 > 2008 ROK

2008 ROK

 
OGŁOSZENIE o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na na zakup 23 800 litrów oleju opałowego lekkiego EKOTERM do szkół z gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-01-07 17:01:54.

W następstwie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę na na zakup 23 800 litrów oleju opałowego lekkiego EKOTERM do szkół z gminy Mińsk Mazowiecki wybrana została oferta firmy "PETROLIS" Sp. z o.o., ul Władysława Jagiełły , 26-700 Zwoleń.
Cena 1 litra oleju opałowego - 2,71 zł. brutto

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-01-11 13:59:20.
 
GŁOSZENIE o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na na zakup 25 000 litrów oleju opałowego lekkiego EKOTERM do szkół z gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-02-06 08:57:28.
 
OGŁOSZENIE o zamówieniu na rozbudowę i budowę oświtlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w miejscowościach:Zamienie, Budy Barcząckie, Targówka, Osiny Nowe oraz Stojadła.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-02-07 15:15:24.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na rozbudowę i budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w miejscowościach:Zamienie, Budy Barcząckie, Targówka, Osiny Nowe oraz Stojadła

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-02-07 16:34:25 | Data modyfikacji: 2008-02-27 13:38:33.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i budowę oświtlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w miejscowościach:Zamienie, Budy Barcząckie, Targówka, Osiny Nowe oraz Stojadła.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-03-19 16:10:13 | Data modyfikacji: 2008-02-27 13:38:33.
 
OGŁOSZENIE o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Cielechowizna

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-02-15 15:43:53 | Data modyfikacji: 2008-02-27 13:38:33.
 
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Cielechowizna, gmina Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-03-20 15:42:36 | Data modyfikacji: 2008-02-27 13:38:33.
 
GŁOSZENIE o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na na zakup 22 700 litrów oleju opałowego lekkiego EKOTERM do szkół z gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-02-27 13:33:21 | Data modyfikacji: 2008-02-27 13:38:33.
 
GŁOSZENIE o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na na zakup 20 100 litrów oleju opałowego lekkiego EKOTERM do szkół z gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-04-03 15:08:54 | Data modyfikacji: 2008-02-27 13:38:33.
 
OGŁOSZNIE o zamówieniu na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-04-11 13:46:21 | Data modyfikacji: 2008-04-24 15:18:50.
W związku z często pojawiającymi się pytaniami, uprzejmie informujemy, że w formularzu ofertowym należy podać ceny jednostkowe brutto.

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-04-11 15:57:01 | Data modyfikacji: 2008-04-24 15:18:25.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert na remonty nawierzchni bitumicznych dróg na tereni gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-05-07 11:48:45 | Data modyfikacji: 2008-04-24 15:18:25.
 
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na malowanie dachu oraz wykonanie robót towarzyszących - na budynku Szkoły Podstawowej w Janowie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-06-05 14:38:09 | Data modyfikacji: 2008-04-24 15:18:25.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie dachu oraz wykonanie robót towarzyszących - na budynku Szkoły Podstawowej w Janowie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-06-05 14:46:25 | Data modyfikacji: 2008-04-24 15:18:25.
 
Przedmiar robót do zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie dachu oraz wykonanie robót towarzyszących - na budynku Szkoły Podstawowej w Janowie

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-06-05 15:03:27 | Data modyfikacji: 2008-06-05 15:04:25.
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - malowanie dachu oraz wykonanie robót towarzyszących - na budynku Szkoły Podstawowej w Janowie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-06-05 15:10:21 | Data modyfikacji: 2008-06-05 15:04:25.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie malowania dachu oraz wykonanie robót towarzyszących na budynku Szkoły podstaowej w Janowie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-07-04 15:19:55 | Data modyfikacji: 2008-06-05 15:04:25.
 
OGŁOSZENIE o zamówieniu na rozbudowę i budowę oświetlenia ulicznego na tereni gminy Mińsk Mazowiecki w miejscowościach: Zamienie, Wólka Mińska, Ignaców, Janów, niedziałka Druga, Huta Mińska oraz Grębiszew.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-07-31 13:50:09 | Data modyfikacji: 2008-06-05 15:04:25.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu na rRozbudowę i budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zamienie, Wólka Mińska, Ignaców, Janów, Niedziałka Druga, Huta Mińska oraz Grębiszew na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-07-31 14:08:49 | Data modyfikacji: 2008-06-05 15:04:25.
 
Przemiar robót dla przetargu na rozbudowę i budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zamienie, Wólka Mińska, Ignaców, Janów, Niedziałka Druga, Huta Mińska oraz Grębiszew na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie (DOKUMENT SKOMPRESOWANY PROGRAMEM WINRAR!!!)

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-07-31 14:11:46 | Data modyfikacji: 2008-08-04 12:56:41.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i budowę oświtlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w miejscowościach: Zamienie, Wólka Mińska, Ignaców, Janów, Niedziałka Druga, Huta Mińska oraz Grębiszew.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-09-03 11:22:42 | Data modyfikacji: 2008-08-04 12:56:41.
 
OGŁOSZENIE o zamówieniu na przebudowę dróg wewnętrznych nr ewidencyjny 232, 234 w miejscowości Wólka Iłówiecka gm. Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-08-04 13:00:19 | Data modyfikacji: 2008-08-04 12:56:41.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg wewnętrznych nr ewidencyjny 232, 234 w miejscowości Wólka Iłówiecka gm. Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-08-04 13:05:02 | Data modyfikacji: 2008-08-04 12:56:41.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostawę samochodu pożarniczego dla OSP
Królewiec, Gmina Mińsk Mazowieck
 
Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-08-25 14:15:18 | Data modyfikacji: 2008-08-04 12:56:41.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg wewnętrznych nr ewidencyjny 232, 234 w miejscowości Wólka Iłówiecka gm Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-09-03 11:47:03 | Data modyfikacji: 2008-08-04 12:56:41.
 
OGŁOSZENIE o zamówieniu na zakup 23600 litrów oleju opałowego do szkół zterenu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-10-01 16:13:59 | Data modyfikacji: 2008-08-04 12:56:41.
 
OGŁOSZENIE o zamówieniu opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 802 - przejście przez miejscowość Huta Mińska na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-10-20 15:52:06 | Data modyfikacji: 2008-10-20 16:00:06.
 
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 802 - przejście przez miejscowość Huta Mińska na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-10-20 15:58:15 | Data modyfikacji: 2008-10-20 16:00:06.
 
OGŁOSZENIE o unieważnieniu postęowania na opracowanie dokumnetacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 2+800 do km 3+400 - przejście przez miejscowość Huta Mińska na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-11-06 16:02:24 | Data modyfikacji: 2008-10-20 16:00:06.
 
OGŁOSZENIE o zamówieniu na bieżące utrzymanie dróg żwirowych na terenie południowej części gminy Mińsk Mazowiecki, tj. na południe od drogi krajowej nr 2 do granic gminy.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-10-24 16:04:34 | Data modyfikacji: 2008-11-06 15:50:09.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do zamówienia na biezace utrzymanie dróg żwirowych na terenie południwej częsci gminy Mińsk Mazowiecki, tj. na południe od drogi krajowej nr 2 do granic miasta.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-10-24 16:19:09 | Data modyfikacji: 2008-11-06 15:49:55.
 
Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie dróg żwirowych na terenie południowej części gminy Mińsk Mazowiecki, tj. na południe od drogi krajowej nr 2 do granic gminy.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-12-12 16:32:23 | Data modyfikacji: 2008-11-06 15:49:55.
 
OGŁOSZENIE o zamówieniu na bieżące utrzymanie dróg żwirowych na terenie północnej części gminy Mińsk Mazowiecki, tj. na północ od drogi krajowej nr 2 do granic gminy

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-10-24 16:12:47 | Data modyfikacji: 2008-11-06 15:49:55.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do zamówienia na biezace utrzymanie dróg żwirowych na terenie północnej częsci gminy Mińsk Mazowiecki, tj. na północ od drogi krajowej nr 2 do granic miasta

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-10-24 16:18:10 | Data modyfikacji: 2008-11-06 15:49:55.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie dróg żwirowych na terenie północnej części gminy Mińsk Mazowiecki, tj. na północ od drogi krajowej nr 2 do granic gminy

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-12-12 16:34:40 | Data modyfikacji: 2008-11-06 15:49:55.
 
OGŁOSZENIE o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup 24400 litrów oleju opałowego EKOTERM do szkół z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-11-27 16:56:18 | Data modyfikacji: 2008-11-06 15:49:55.
 
OGŁOSZENIE o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wybór oferty dotyczącej usuwania odpadów komunalnych płynnych z terenu szkół i przedszkola w gminie Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-12-05 15:33:19 | Data modyfikacji: 2008-11-06 15:49:55.
W następstwie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę na usuwanie odpadów komunalnych płynnych z terenu szkół i przedszkola w Gminie Mińsk Mazowiecki wybrana została oferta firmy "ALANDA" Krzysztof Dobosz, Karolina, ul. Główna 108.
Cena za usunięcie 1m3 odpadów płynnych - 15,50 zł. brutto
 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-12-30 11:24:17 | Data modyfikacji: 2008-11-06 15:49:55.
 
Ogloszenie_o_zamowieniu_na_wykonanie_dokumentacji_technicznej_przebudowy_drogi_wojewodzkiej_nr_802

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-12-18 10:17:29 | Data modyfikacji: 2008-11-06 15:49:55.
 
specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_droga_wojewodzka_802

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2008-12-18 10:19:32 | Data modyfikacji: 2008-11-06 15:49:55.
Data wprowadzenia: 2008-12-18 10:19:32
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl