A+ A-
kontrast
 Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-06-07 16:31:35 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:36:18.
 
Część CEIDG-MW nr …. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-06-07 16:43:18 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:36:18.
 
Część CEIDG-PN nr …. Udzielone pełnomocnictwa

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-06-07 16:43:50 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:36:18.
 
Część CEIDG-POPR

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-06-07 16:44:29 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:36:18.
 
Część CEIDG-RB nr …. Informacja o rachunkach bankowych

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-06-07 16:46:06 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:36:18.
 
Część CEIDG-RD nr …. Wykonywana działalność gospodarcza

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-06-07 16:47:16 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:36:18.
 
Część CEIDG-SC nr …. Udział w spółkach cywilnych

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-06-07 16:55:42 | Data modyfikacji: 2016-06-07 16:36:18.
Data wprowadzenia: 2016-06-07 16:55:42
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl