A+ A-
kontrast
 > 
Kierownicy jednostek organizacyjnych


Kierownicy jednostek organizacyjnych

Sławomir Barankiewicz - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-12 13:47:40 | Data modyfikacji: 2016-05-13 13:23:13.
Halina Łukasiak - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-12 13:48:14 | Data modyfikacji: 2016-05-13 12:50:16.
Daniel Macios - Kierownik Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-12 13:51:35 | Data modyfikacji: 2016-05-13 13:37:16.
Piotr Robert Matzanke
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Ciechowiźnie (stan na dzień 31.12.2015r.)

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-04-08 13:44:58 | Data modyfikacji: 2016-05-13 13:37:16.
Agnieszka Elżbieta Natorff-Gałka

p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Niedziałce (ostatnie oświadczenie majątkowe)

Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Niedziałce (pierwsze oświadczenie majątkowe)

Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-04-08 13:32:15 | Data modyfikacji: 2016-04-08 13:35:58.
Małgorzata Przyborowska - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Brzózem
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-12 13:53:28 | Data modyfikacji: 2016-05-12 15:27:20.
Anna Przybysz - Dyrektor Zespołu Szkół w
Stojadłach

Oświadczenie majątkowe - 31.08.2016r. (złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora)

 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-12 13:53:54 | Data modyfikacji: 2016-05-13 13:32:40.
Jolanta Jadwiga Rosołowska - Dyrektor szkoły
Podstawowej w Mariance
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-12 13:54:31 | Data modyfikacji: 2016-05-13 13:28:26.
Ewa Szaniawska - Strzelecka - Dyrektor Zespołu
Szkół w Zamieniu
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-12 13:55:17 | Data modyfikacji: 2016-05-12 15:56:42.
Anna Katarzyna Zasada - Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Nowych Osinach
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-12 13:57:48 | Data modyfikacji: 2016-05-12 15:56:34.
Jerzy Wierzbicki - Dyrektor Zespołu Szkół w
Janowie
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-12 13:58:12 | Data modyfikacji: 2016-10-05 14:01:59.
Maciej Konrad Samulik - Dyrektor Zespołu Szkół
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach
 
pierwsze oświadczenie majątkowe (stan na dzień: 01.09.2016r.)

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:10:54 | Data modyfikacji: 2016-11-10 10:18:19.
 
Analiza oświadczeń majątkowych Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:30:08 | Data modyfikacji: 2016-11-10 10:18:19.

Zobacz:
 
Wójt
 .  
Zastępca Wójta
 .  
Sekretarz Gminy
 .  
Skarbnik Gmiiny
 .  
Radni
 .  
Kierownicy jednostek organizacyjnych
 .  
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
 . 
Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:30:08
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl