A+ A-
kontrast
 Przydomowe oczyszczalnie

Przydomowe oczyszczalnie

 
Uchwała Nr XVI/116/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-02-13 17:40:19 | Data modyfikacji: 2012-06-20 16:00:12.
 
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-02-13 17:40:39 | Data modyfikacji: 2012-06-22 08:46:18.
 
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-02-13 17:40:53 | Data modyfikacji: 2012-06-22 08:46:55.
 
Wzór karty oceny wniosku

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-02-13 17:41:09 | Data modyfikacji: 2012-06-22 08:47:32.
 
Wzór protokołu stwierdzającego wiarygodność danych przedstawionych we wniosku

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-02-13 17:41:34 | Data modyfikacji: 2012-06-22 08:48:04.
 
Wzór zgłoszenia przez wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-02-13 17:42:09 | Data modyfikacji: 2012-06-22 08:48:45.
 
Wzór końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-02-13 17:42:24 | Data modyfikacji: 2012-06-22 08:49:54.
 
Uchwała Nr XXXIX/330/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczania

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-08-12 15:56:01 | Data modyfikacji: 2012-06-22 08:49:54.
Data wprowadzenia: 2015-08-12 15:56:01
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl