A+ A-
kontrast
 > 
2) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Gliniak, Targówka, Stare Zakole, Budy Barcząckie, Barcząca, Dziękowizna, Stara Niedziałka, Kluki, Iłówiec, Stojadła, Osiny


2) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Gliniak, Targówka, Stare Zakole, Budy Barcząckie, Barcząca, Dziękowizna, Stara Niedziałka, Kluki, Iłówiec, Stojadła, Osiny

Zaproszenie do złożenia oferty

wzór oferty i wzór umowy (1 plik w wersji edytowalnej DOC)

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 17:44:15.
 
Informacja o uniewaznieniu postępowania

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2017-01-13 13:45:36 | Data modyfikacji: 2017-01-13 13:47:04.

Zobacz:
 
1) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy/rozbudowy drogi ulicy Sosnowej w Zakolu Wiktorowo, ulicy Sosnowej w Budach Barcząckich oraz na części ulicy Wesołej w Barczącej i ulicy Sosnowej w Starym Zakolu
 .  
2) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Gliniak, Targówka, Stare Zakole, Budy Barcząckie, Barcząca, Dziękowizna, Stara Niedziałka, Kluki, Iłówiec, Stojadła, Osiny
 .  
3) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników w miejscowościach Arynów, Nowe Osiny, Gliniak, Janów, Stojadła, Zamienie, Królewiec, Gamratka
 .  
4) Dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
5) "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2017"
 .  
6) Wyniesienie skrzyżowania ulicy Szkolnej z ulicą Długą w miejscowości Huta Mińska
 .  
7) Wykonanie rowu odwadniającego w Arynowie
 .  
8) Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów wraz z odcinkiem przesyłowym w miejscowościach: Targówka, Osiny, Kolonia Janów, Budy Janowskie, Dziękowizna wraz z nadzorem autorskim
 .  
9) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Barcząca - Budy Barcząckie - Stare Zakole
 .  
10) Wykonanie dokumnetacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Targówka, Budy Barcząckie, Dziękowizna, Stara Niedziałka, Kluki, Iłówiec, Stojadła, Osiny"
 .  
11) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetelenia drogowego w miejscowości Gliniak
 .  
12) II zapytanie ofertowe - wykonanie dokumnetacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników w miejscowościach Arynów, Nowe Osiny, Gliniak, Janów, Stojadła, Zamienie, Królewiec, Gamratka oraz Dziękowizna
 .  
13) Budowa odcinków chodników dla pieszych w miejscowościach Anielew, Kolonia Janów i Dziękowizna
 .  
14) Renowacja rowu wraz z remontem pobocza i remontem urządzeń odwodnienia przy ul. Zdrojowej w Karolinie - część I
 .  
15) Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Janów wraz z nadzorem autorskim
 .  
16) Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów bez przyłączy wraz z nadzorem autorskim
 .  
17) Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej z odcinkiem przesyłowym w miejscowościach: Targówka, Osiny, Kolonia Janów, Budy Janowskie, Dziękowizna wraz z nadzorem autorskim
 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-13 13:45:36
Data modyfikacji: 2017-01-13 13:47:04
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl