A+ A-
kontrast
 Strategia Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki do 2020 roku

Strategia Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki do 2020 roku

 
1. WSTĘP.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-15 13:53:22.
 
2. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-15 14:01:45 | Data modyfikacji: 2005-02-15 14:02:59.
 
3. DEMOGRAFIA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-15 15:00:52 | Data modyfikacji: 2005-02-15 14:02:59.
 
4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-15 15:39:44 | Data modyfikacji: 2005-02-15 14:02:59.
 
5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-15 16:10:43 | Data modyfikacji: 2005-02-16 08:11:54.
 
6. OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU I ŚRODOWISKA.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 09:33:41 | Data modyfikacji: 2005-02-16 08:11:54.
 
7. GOSPODARKA I RYNEK PRACY.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 10:15:03 | Data modyfikacji: 2005-02-16 15:46:11.
 
8. ROLNICTWO.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 11:34:55 | Data modyfikacji: 2005-02-16 15:46:11.
 
9. TURYSTYKA I REKREACJA.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 11:38:56 | Data modyfikacji: 2005-02-16 15:46:11.
 
10. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 11:56:15 | Data modyfikacji: 2005-02-16 15:46:11.
 
11. WIZJA ROZWOJU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI W 2020 ROKU.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 11:59:12 | Data modyfikacji: 2005-02-16 15:46:11.
 
12. GŁÓWNE PROBLEMY GMINY I ANALIZA SWOT.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 12:02:18 | Data modyfikacji: 2005-02-16 15:46:11.
 
13. UWARUNKOWANIA I CELE ROZWOJU.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 13:29:00 | Data modyfikacji: 2005-02-16 13:29:24.
 
14.MISJA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 13:37:06 | Data modyfikacji: 2005-02-16 13:29:24.
 
15. LISTA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – HARMONOGRAM PRAC.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 13:45:26 | Data modyfikacji: 2005-02-16 13:29:24.
 
16. MIERNIKI, WSKAŹNIKI MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 13:52:26 | Data modyfikacji: 2005-02-16 14:01:02.
 
17. REKOMENDACJE BAŁTYCKIEGO INSTYTUTU GMIN.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 15:21:47 | Data modyfikacji: 2005-02-16 14:01:02.
 
ZAŁĄCZNIKI DO STRATEGII.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 15:30:25 | Data modyfikacji: 2005-02-16 14:01:02.
 
Wieloletni Plan Realizacji Celów Strategicznych i Inwestycyjnych na lata 2005 - 2020.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2005-02-16 15:38:46 | Data modyfikacji: 2005-02-16 14:01:02.
Data wprowadzenia: 2005-02-16 15:38:46
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl