A+ A-
kontrast
 Informacja o stanie przyjmowanych spraw

Informacja o stanie przyjmowanych spraw

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.3 lit. d i e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm) udostępnieniu podlega m. in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.


1. Pracownicy Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.


2. Informacji o stanie spraw indywidualnych udzielają poszczególni pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za ich załatwienie.


3. Jeżeli dany pracownik nie zajmuje się daną problematyką, powinien ustalić i wskazać kompetentną osobę do udzielenia niezbędnych wyjaśnień.

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-06-04 15:17:18.
Data wprowadzenia: 2014-06-04 15:17:18
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl