A+ A-
kontrast
 > Przetarg nieograniczony na budowę układów grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z odwodnieniem w miejscowości Zamienie

Przetarg nieograniczony na budowę układów grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z odwodnieniem w miejscowości Zamienie

 
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę układów Grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z odwodnieniem w miejscowości Zamienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:52:47 | Data modyfikacji: 2013-01-11 14:13:14.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1 - 8 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę układów Grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z odwodnieniem w miejscowości Zamienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-11 10:56:54 | Data modyfikacji: 2013-01-11 12:03:27.
 
załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiar robót (wersja skompresowana *.RAR)

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-11 11:03:54 | Data modyfikacji: 2013-01-11 12:04:36.
 
załącznik nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowa wraz ze STWiOR (wersja skompresowana *.RAR, duży rozmiar pliku: 48,4 MB)

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-11 11:04:00 | Data modyfikacji: 2013-01-11 12:31:22.
 
załącznik nr 11 do SIWZ Warunki równoważności (wersja skompresowana *.RAR)

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-11 11:04:01 | Data modyfikacji: 2013-01-11 12:04:53.
 
załącznik nr 12 do SIWZ Dokumentacja projektowa odwodnienia w miejscowości Zamienie (wersja skompresowana *.RAR)

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-11 11:04:03 | Data modyfikacji: 2013-01-11 12:05:05.
 
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-17 10:32:40 | Data modyfikacji: 2013-01-11 12:05:05.
 
Załącznik Nr 10 do SIWZ brakujący opis techniczny wraz ze STWOiR (Huta)

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-17 10:37:44 | Data modyfikacji: 2013-01-11 12:05:05.
 
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-22 12:44:30 | Data modyfikacji: 2013-01-11 12:05:05.
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr 1

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-22 13:43:53 | Data modyfikacji: 2013-01-11 12:05:05.
 
Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 1

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-01-22 14:14:01 | Data modyfikacji: 2013-01-11 12:05:05.
 
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr 3

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-01-24 15:34:30 | Data modyfikacji: 2013-01-24 15:40:12.
 
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Poprawiony przedmiar Stara Niedziałka

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-01-24 15:37:46 | Data modyfikacji: 2013-01-24 15:39:18.
 
Zmiana treści SIWZ - Nr 2

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-01-24 15:40:56 | Data modyfikacji: 2013-01-24 15:39:18.
 
Załącznik Nr 13 do SIWZ - Przedmiar robót odwodnienie Zamienie

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-01-24 15:43:49 | Data modyfikacji: 2013-01-24 15:39:18.
 
Załacznik Nr 14 do SIWZ - Projekt robót geologicznych Stara Niedziałka

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-01-24 15:50:42 | Data modyfikacji: 2013-01-24 15:39:18.
 
Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-01-24 15:56:37 | Data modyfikacji: 2013-01-24 15:39:18.
 
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istostnych Warunków Zamówienia Nr 4

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-01-28 16:33:18 | Data modyfikacji: 2013-01-28 16:33:37.
 
Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 3

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2013-01-28 17:33:17 | Data modyfikacji: 2013-01-28 18:18:56.
 
Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 16:12:06 | Data modyfikacji: 2013-06-07 13:04:46.
 
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny oferty

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-04-09 10:47:14 | Data modyfikacji: 2013-06-07 13:04:46.
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-04-25 12:02:08 | Data modyfikacji: 2013-06-07 13:03:54.
 
Unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:04:56 | Data modyfikacji: 2013-06-07 13:03:54.
 
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-06-07 13:02:17 | Data modyfikacji: 2013-06-07 13:03:54.

Zobacz:
 Przetarg nieograniczony na budowę układów grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z odwodnieniem w miejscowości Zamienie  .  Przetarg nieograniczony "Dostawa kruszywa na drogi w Gminie Mińsk Mazowiecki na 2014 rok" .  Przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy przedszkolu Akwarelka w Nowych Osinach  .  Przetarg nieograniczony na remont sieci wodociągowej w miejscowościach Królewiec i Arynów  .  Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji uzupełniającej w miejscowości Karolina, Stara Niedziałka, Nowe Osiny .  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Budowa układów grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie M.M. wraz z odwodnienieniem w miejsc. Zamienie" .  Przetarg nieograniczony na rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Barcząca  .  Przetarg nieograniczony na Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki  .  Przetarg nieograniczony na Wykonanie nakładki bitumicznej na drogach gminnych w miejscowościach Kolonia Janów (ul. Wojska Polskiego), Barcząca (ul. Wesoła) oraz Podrudzie (ul. Wyspiańska i Akacjowa)  .  Przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki"  .  Przetarg nieograniczony na "Modernizację nawierzchni ul. Wspólnej w Stojadłach na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki" .  Przetarg nieograniczony na "Dostawę kruszywa na drogi w gminie Mińsk Mazowiecki na 2013 rok"  .  Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Niedziałka (rysunki zamienne) wraz z nadzorem autorskim  .  Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki .  Przetarg nieograniczony na remont sieci wodociągowej w miejscowościach Królewiec, Arynów i Wólka Mińska .  Przetarg nieograniczony na budowę układów grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z odwodnieniem w miejscowości Zamienie .  Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych intreresów Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi .  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:„Budowa układów grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z odwodnieniem w m.Zamienie .  Przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej-uzupełniającej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i Osiny część północna wraz z nadzorem autorskim .  Przetarg nieograniczony na budowę zaplecza boiska w miejscowości Nowe Osiny .  Przetarg nieograniczony "Budowa boisk sportowych w Zamieniu" .  Przetarg nieograniczony „Remont ścieżek turystycznych na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej” .  Przetarg nieograniczony "Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Huta Mińska" .  Przetarg nieograniczony "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2013/2014" .  Przetarg nioegranioczony "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki" .  II Przetarg nieograniczony "Przebudowa obiektu sportowego w miejscowości Huta Mińska" .  Przetarg nieograniczony "Budowa odcinka ulicy Olszowej w Niedziałce Drugiej" .  Przetarg nieograniczony "Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu - Szkoła Bliżej Dziecka w Gminie Mińsk Mazowiecki" .  Przetarg nieograniczony "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Szkoła Bliżej Dziecka w Gminie Mińsk Mazowiecki" .  Przetarg nieograniczony "Udzielenie kredytu długoterminowego" .  Przetarg nieograniczony "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki" .  Przetarg nieograniczony "Budowa układów grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z odwodnieniem w miejscowości Zamienie" .  Przetarg nieograniczony "Dostawa Oleju Opałowego na terenie powiatu Mińskiego w latach 2014-2016" .  Przetarg nieograniczony "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2014" . 
Data wprowadzenia: 2013-06-07 13:02:17
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl