A+ A-
kontrast
 > 
8) Przetarg nieograniczony: "Budowa odwodnienia ul. Leśnej w miejscowości Stojadła"


8) Przetarg nieograniczony: "Budowa odwodnienia ul. Leśnej w miejscowości Stojadła"

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (wersja skompresowana ZIP)

Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót

Załącznik Nr 10 - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 11 - STWiORB

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-06-29 15:51:30.
 
Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-08-05 08:27:48 | Data modyfikacji: 2016-08-05 08:29:35.

Zobacz:
 
1) Przetarg nieograniczony: "Przebudowa ulicy Leśnej i Książęcej w Stojadłach - III etap"
 .  
2) Przetarg nieograniczony: "Budowa chodników dla pieszych na terenie gminy Mińsk Mazowiecki"
 .  
3) Przetarg nieograniczony "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Grabina, Targówka, Wólka Iłówiecka, Nowe Osiny, Stara Niedziałka, Brzóze, Dłużka"
 .  
4) Przetarg nieograniczony "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi"
 .  
5) Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny ul. Jesionowa gm. Mińsk Mazowiecki"
 .  
6) Przetarg nieograniczony: "BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI STARE ZAKOLE, ZAMIENIE, MALISZEW, GRĘBISZEW, DZIĘKOWIZNA, KAROLINA, PODRUDZIE, JANÓW, JANÓW – BUDY JANOWSKIE, JÓZEFÓW, HUTA MIŃSKA, ARYNÓW"
 .  
7) Przetarg nieograniczony: "Budowa chodników dla pieszych w miejscowościach: Barcząca, Gamratka i Józefów"
 .  
8) Przetarg nieograniczony: "Budowa odwodnienia ul. Leśnej w miejscowości Stojadła"
 .  
9) Przetarg nieograniczony: "Przebudowa dróg w miejscowości Arynów"
 .  
10) Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Osiny - Targówka Etap I"
 .  
11) Przetarg nieograniczony: "Dostawa kruszywa na drogi w Gminie Mińsk Mazowiecki"
 .  
12) Przetarg nieograniczony: "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2016/2017"
 .  
13) Przetarg nieograniczony: "Wykonanie nakładek bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń na wydzielonych odcinkach dróg gminy Mińsk Mazowiecki."
 .  
14) Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż przyczepy podłodziowej THULE T1
 .  
15) Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż przyczepy podłodziowej z dnia 10 października 2016 r.
 .  
16) Przetarg nieograniczony: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki"
 .  
17) Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładek bitumicznych na ul. Północnej, Brzóze - Borek Miński oraz na ul. Szkolnej w Janowie
 .  
18) Przetarg nieograniczony: "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2016/2017"
 .  
19) Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka"
 .  
20) Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładek bitumicznych na ul. Północnej, Brzóze - Borek Miński oraz na ul. Szkolnej w Janowie
 . 
Data wprowadzenia: 2016-08-05 08:27:48
Data modyfikacji: 2016-08-05 08:29:35
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl