A+ A-
kontrast
 > 2014 ROK

2014 ROK

 
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 stycznia 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-05 09:20:58.
 
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 stycznia 2013 roku ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 - 20121

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-05 09:18:12.
 
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-05 09:14:03.
 
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2014 roku ws. powołania komisji rekrutacyjnej do projektu "Internet dla mieszkańców" w ramach działania 8.3 "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenianie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-05 09:08:26 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:10:15.
 
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 stycznia ws. wprowadzenia Procedury oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-05 09:00:45 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:03:54.
 
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 lutego 2014 roku ws. wprowadzenia wykazu aktualnie obowiązujących instrukcji bhp w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-05 08:56:23 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:02:25.
 
Zarzadzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Mińsk mazowiecki z dnia 10 lutego 2014 roku ws. zasad odpłatneggo przekazywania Gminie Mińsk Mazowiecki urządzeń wodociągowych i kanlaizacyjnych w 2014 roku

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-02-12 15:56:37 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:02:25.
 
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2014r. ws. wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji w zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-05 08:49:19 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:02:25.
 
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lutego 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-05 08:44:35 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:02:25.
 
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 lutego 2014 roku ws. ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Zamieniu, Gmina Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-05 08:41:16 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:02:25.
 
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 lutego 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-05 08:38:06 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:02:25.
 
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2014 roku ws. ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywołanych przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18 - dziewcząt urodzonych w 2001 roku

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-03-21 12:29:28 | Data modyfikacji: 2015-06-05 08:28:02.
 
Zarzadzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2014 roku ws. powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywołanych przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18 - dziewcząt urodzonych w 2001 roku

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:17:15 | Data modyfikacji: 2015-06-05 08:31:06.
 
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2014 roku ws. wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 15:41:48 | Data modyfikacji: 2015-06-05 08:31:06.
 
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2014 roku ws. organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 15:36:11 | Data modyfikacji: 2015-06-05 08:31:06.
 
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2014 roku ws. przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji luturyza 2013 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 15:18:50 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:27:20.
 
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 14:08:43 | Data modyfikacji: 2015-06-03 14:11:09.
 
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 1 kwietnia 2014 roku ws. wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości projketu pn. "rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki", realizowanego w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno ściekowa w aglomaracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa Programu Opearcyjnego Infrastruktura ii Środowisko 2007 - 2013"

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:26:26 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:48:31.
 
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-04-11 11:20:46 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:49:02.
 
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2014 roku ws. zmiany zarządzenia w sparwie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:22:05 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:49:55.
 
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego wyznaczonymi na dzień 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-04-16 14:19:44 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:51:30.
 
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 kwietnia 2014 roku ws. umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów i haseł wyborczych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonymi na dzień 25 maja 2014 roku

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-04-24 13:09:09 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:51:52.
 
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 kwietnia 2014 roku ws. ustalenia regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro przez Gminę Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 13:12:46 | Data modyfikacji: 2015-06-03 13:17:45.
 
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 kwietnia 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:33:09 | Data modyfikacji: 2015-06-03 11:34:16.
 
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2015 roku ws. zasad przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Mińsk Mazowiecki oraz projektów zarządzeń Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:26:41 | Data modyfikacji: 2015-06-03 11:34:16.
 
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2014 roku ws. określenia zasad ewidencjonowania czasu pracy oraz rozliczania kosztu pracy wykonanej przez pracowników Jednostki Realizującej Projekt przy realizacji projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:22:37 | Data modyfikacji: 2015-06-03 11:34:16.
 
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 maja 2014 roku ws. powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:16:23 | Data modyfikacji: 2015-06-03 11:16:50.
 
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 maja 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok w

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:12:26 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:22:25.
 
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 maja 2014 roku ws.okreśłenia sposobu i terminów uiszczania opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźnikó z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-07-17 15:46:23 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:22:52.
 
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:06:06 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:22:52.
 
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2014 roku ws. zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:02:49 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:22:52.
 
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2014 roku ws. Regulaminu zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:58:47 | Data modyfikacji: 2015-06-03 11:01:15.
 
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 roku.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:55:36 | Data modyfikacji: 2015-06-03 11:01:15.
 
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 maja 2014 roku ws. utworzenia formacji obrony cywilnej Gminy Mińsk Mazowiecki wchodzących w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie województwa mazowieckiego.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:48:17 | Data modyfikacji: 2015-06-03 11:01:15.
 
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 maja 2014 roku ws. powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:27:15 | Data modyfikacji: 2015-06-03 11:01:15.
 
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 czerwca 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:23:37 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:24:30.
 
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 czerwca 2014r. ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:17:44 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:24:30.
 
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2014 roku ws. przyznania i wypłaty stupendium Wójta Gminy uczniom klas IV - VI szkół podstawowych i i uczniom gimnazjów na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-10 10:03:54 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:09:08.
 
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-10 09:54:20 | Data modyfikacji: 2015-06-03 10:09:08.
 
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lipca 2014 r. ws. konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-08-05 10:42:31 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:27:28.
 
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 lipca 2014 roku ws. powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-10 09:44:04 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:27:28.
 
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lipca 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-09 16:34:49 | Data modyfikacji: 2015-03-09 16:35:45.
 
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 lipca 2014 roku ws. ustalenia Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych rónowartości kwoty 30000 euro przez Gminę Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-09 16:26:49 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:52:26.
 
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 lipca 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-09 15:51:18 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:52:26.
 
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 lipca 2014 roku ws. umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów i haseł wyborczych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Reczypospolitej Polskiej w okręgu nr 47, wyznaczonymi na dzień 7 września 2014 roku

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-09 15:43:45 | Data modyfikacji: 2015-06-03 15:52:26.
 
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 lipca 2014 roku ws. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 7 września 2014 roku

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-09 15:05:57 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:14:19.
 
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 sierpnia 2014 roku ws. powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:59:23 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:14:08.
 
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 sierpnia 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:46:49 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:14:08.
 
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 sierpnia 2014 roku ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Zespołu Szkół w Zamieniu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-09 14:34:59 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:14:08.
 
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 sierpnia 2014 roku ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Zespołu Szkół w Stojadłach, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-04 14:47:54 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:14:08.
 
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 sierpnia 2014 roku ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Przedszkola w Nowych Osinach, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-04 14:40:33 | Data modyfikacji: 2015-03-09 15:14:08.
 
Zarzędzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 sierpnia 2014r. ws. powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w starej Niedziałce, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-04 14:22:33 | Data modyfikacji: 2015-03-04 14:22:44.
 
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 sierpnia 2014 roku ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w zamieniu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-04 14:11:36 | Data modyfikacji: 2015-03-04 14:39:23.
 
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 sierpnia 2014 roku ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Janowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-04 14:02:01 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:23:22.
 
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 sierpnia 2014 roku ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola "Akwarelka" w Nowych Osinach

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-04 12:36:38 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:23:41.
 
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 sierpnia 2014 roku ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-04 12:33:48 | Data modyfikacji: 2015-03-04 12:34:11.
 
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2014 roku ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I pólrocze 2014 roku

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-04 12:20:30 | Data modyfikacji: 2015-03-04 12:22:55.
 
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2014 roku ws. powołania stałęj komisji do oceny wniosków o udzielenie doatcji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na tereni Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-04 11:53:29 | Data modyfikacji: 2015-03-04 12:22:55.
 
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2014 roku ws. zmiany zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 sierpania 2014 roku ws. powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Mińsk mazowiecki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-03-04 11:36:34 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:26:52.
 
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 sierpnia 2014 roku ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-02-25 15:41:37 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:24:13.
 
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2014r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Mińsk mazowiecki z dnia 18 sierpnia 2014r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzania na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzonych na dzień 7 września 2014r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-02-25 15:29:33 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:24:33.
 
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-02-25 15:15:54 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:25:04.
 
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 września 2014 roku ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 - 2021

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2015-02-25 12:08:53 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:25:45.
 
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 września 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-29 08:51:03 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:25:45.
 
Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 września 2014 roku ws. ustanowienia pełnomocnika do sparw wyborów - urzędnika wyborczego

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-29 09:00:30 | Data modyfikacji: 2016-11-29 09:05:55.
 
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2014 roku ws. powołania Stae Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-29 09:11:11 | Data modyfikacji: 2016-11-29 09:05:55.
 
Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2014 roku ws. powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy zakupowej Powiatu Mińskiego"

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-29 09:20:48 | Data modyfikacji: 2016-11-29 09:21:56.
 
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-29 09:26:35 | Data modyfikacji: 2016-11-29 09:21:56.
 
Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 października 2014 roku ws. zmiany Zarządzenia Nr 3/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-10-10 09:46:29 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:26:11.
 
Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 6 października 2014 roku ws. umieszczania obwieszczeń wyborczych oraz plakatów i haseł wyborczych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, w związku z wyborami do radgmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-29 09:29:34 | Data modyfikacji: 2016-11-29 09:32:36.
 
Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 6 października 2014 roku ws. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-29 09:34:37 | Data modyfikacji: 2016-11-29 09:36:25.
 
Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 października 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-29 09:45:18 | Data modyfikacji: 2016-11-29 09:45:33.
 
Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2014-10-10 13:25:55 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:26:31.
 
Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Mińsk mazowiecki z dnia 14 października 2016 roku ws. powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk mazowiecki w latach 2015 - 2018"

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:04:45 | Data modyfikacji: 2016-11-10 13:14:14.
 
Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 października 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-10 12:59:31 | Data modyfikacji: 2016-11-29 14:38:20.
 
Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 października 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-10 11:19:01 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:13:24.
 
Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:56:54 | Data modyfikacji: 2016-11-10 11:16:43.
 
Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 października 2014 roku ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu GMiny Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-10 11:02:33 | Data modyfikacji: 2016-11-10 11:16:43.
 
Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 listopada 2014 roku ws. wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 13:34:16 | Data modyfikacji: 2016-11-10 11:16:43.
 
Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 listopada 2014 roku ws. projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 13:10:43 | Data modyfikacji: 2016-11-08 13:11:07.
 
Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 listopada 2014 roku ws. projektu Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy MIńsk Mazowiecki na lata 2015 - 2022

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 12:29:46 | Data modyfikacji: 2016-11-08 13:11:07.
 
Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 listopada ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 11:59:03 | Data modyfikacji: 2016-11-08 13:11:07.
 
ZArządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 listopada 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 11:54:43 | Data modyfikacji: 2016-11-08 11:55:52.
 
Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2014 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 11:40:07 | Data modyfikacji: 2016-11-08 11:55:52.
 
Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 grud nia 2014 roku ws. zmianw budżecie na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 11:33:59 | Data modyfikacji: 2016-11-08 11:55:52.
 
Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2014 roku ws. powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zamienie"

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 11:18:02 | Data modyfikacji: 2016-11-08 11:55:52.
 
Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2016roku ws. ws. zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 10:45:00 | Data modyfikacji: 2016-11-08 11:55:52.
 
Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Mińsk mazowiecki z dnia 31 grudnia 2014 roku ws. norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 10:13:44 | Data modyfikacji: 2016-11-08 10:29:57.
 
Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2014 roku ws. przyjęcia Regulaminu oceny wniosków osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej o zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położónych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 10:05:47 | Data modyfikacji: 2016-11-08 10:29:57.
 
Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2014 roku ws. kontroli zarządczej w Gminie Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-08 09:59:38 | Data modyfikacji: 2016-11-08 10:07:18.

Zobacz:
 2016 ROK .  2015 ROK .  2014 ROK .  2013 ROK .  2012 ROK .  2011 ROK .  2010 ROK .  2009 ROK .  2008 ROK .  2007 ROK .  2006 ROK .  2005 ROK .  2004 ROK .  2003 ROK .  2002 ROK . 
Data wprowadzenia: 2016-11-08 09:59:38
Data modyfikacji: 2016-11-08 10:07:18
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl