A+ A-
kontrast
 > 
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Barbara Dziedzic - Szopa - Inspektor d/s
księgowości podatkowej
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:55:46 | Data modyfikacji: 2016-05-10 12:36:12.
Agnieszka Bartnicka - Podinspektor d/s
księgowości podatkowej
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:57:28 | Data modyfikacji: 2016-05-10 12:26:32.
Teresa Okrzeja - Inspektor d/s działalności
gospodarczej, alkoholowych i archiwalnych
 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:58:19 | Data modyfikacji: 2016-12-09 11:01:14.
Maria Śluzek - Inspektor d/s wymiaru
zobowiązania pieniężnego wsi
 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:00:44 | Data modyfikacji: 2016-05-10 10:11:26.
Ewa Suda - Inspektor d/s wymiaru zobowiązania
pieniężnego
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:11:58 | Data modyfikacji: 2016-05-10 11:03:15.
Ewa Klukiewicz - Podinspektor d/s ochrony
środowiska i planowania przestrzennego
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:13:32 | Data modyfikacji: 2016-05-11 16:04:45.
Urszula Milewska - Podinspektor d/s gospodarki
przestrzennej
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-11 16:08:48 | Data modyfikacji: 2016-05-11 16:04:45.
Kinga Sadowska - Podinspektor d/s księgowości
podatkowej
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:14:03 | Data modyfikacji: 2016-05-10 11:53:17.
Lidia Nowak - Inspektor d/s ewidencji ludności
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:14:44 | Data modyfikacji: 2016-05-10 10:44:39.
Anna Katarzyna Zabłocka - Inspektor d/s
gospodarki gruntami
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:15:17 | Data modyfikacji: 2016-05-10 10:57:40.
Kamil Zawadka - Podnspektor d/s geodezyjnych
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:15:50 | Data modyfikacji: 2016-05-10 10:49:46.
Adam Więckowski - Inspoektor d/s ochrony
zwierząt i przyrody oraz kontroli
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:16:33 | Data modyfikacji: 2016-05-11 15:51:44.
Joanna Elżbieta Przesmycka - Podinspektor d/s
gospodarki przestrzennej
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:17:08 | Data modyfikacji: 2016-05-10 12:44:42.
Kamila Małgorzata Andrasik - inspektor d/s
gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz bhp
i p.poż
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:18:00 | Data modyfikacji: 2016-05-10 12:49:22.
Waldemar Zychowicz - Inspektor d/s budowy i
modernizacji dróg gminnych
 
Oświadczenie majątkowe - stan na dzień 31.12.2015r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:20:18 | Data modyfikacji: 2016-05-11 15:44:39.

Zobacz:
 
Wójt
 .  
Zastępca Wójta
 .  
Sekretarz Gminy
 .  
Skarbnik Gmiiny
 .  
Radni
 .  
Kierownicy jednostek organizacyjnych
 .  
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
 . 
Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:20:18
Data modyfikacji: 2016-05-11 15:44:39
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl