A+ A-
kontrast
 > 2016 ROK

2016 ROK

 
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Gminy Mińsk Mazowiecki wchodzących w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie województwa mazowieckiego.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 17:44:12.
 
Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2016 roku ws. ustalenia harmonogramu czynności w postęowaniu rekrutacyjnym oraz postęowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 15:36:59 | Data modyfikacji: 2016-09-12 15:56:28.
 
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2016 roku ws. zmina w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 15:46:03 | Data modyfikacji: 2016-09-12 15:55:36.
 
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 03 lutego 2016 roku ws. powołania Stałej Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 15:55:05 | Data modyfikacji: 2016-09-12 15:58:11.
 
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Mińsk mazowiecki z dnia 03 lutego 2016 roku ws. powołania Stałej Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 16:18:11 | Data modyfikacji: 2016-09-12 16:19:30.
 
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych (wraz z załącznikami)

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 16:00:00 | Data modyfikacji: 2016-02-19 16:03:13.
 
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora szczepień profilaktycznych

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-02-19 15:50:36 | Data modyfikacji: 2016-02-19 15:53:30.
 
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 12:45:04 | Data modyfikacji: 2016-03-25 14:31:12.
 
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-02-22 18:07:39 | Data modyfikacji: 2016-03-25 14:31:12.
 
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-03-09 11:22:50 | Data modyfikacji: 2016-03-25 14:31:12.

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2016 roku ws. wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt dla Gminnego Zespołu

Załącznik Nr 1 - Instrukcja Kancelaryjna Gminnego zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Mińsku Mazowieckim

Załącznik Nr 2 - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Mińsku Mazowieckim

Załącznik Nr 3 - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Mińsku Mazowieckim

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-14 10:22:21 | Data modyfikacji: 2016-09-14 10:46:03.
 
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zasad odpłatnego przekazywania Gminie Mińsk Mazowiecki urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 2016 roku.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 12:32:55 | Data modyfikacji: 2016-03-30 16:34:18.
 
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 lutego 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 15:27:35 | Data modyfikacji: 2016-09-12 15:28:41.
 
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 01 marca 2016 roku ws. ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku mazowieckim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 53/2012 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2012 roku ws. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:32:50 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:39:41.
 
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2016 roku ws. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Starej Niedziałce

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-03-08 14:14:56 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:39:41.
 
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Mińsk mazowiecki z dnia 7 marca 2016 roku ws. zmiany Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku ws. zasad przygotowywani projektów Uchwał Rady Gminy Mińsk Mazowiecki oraz projektów zarządzeń Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-03-10 10:10:26 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:39:41.
 
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:09:30 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:39:41.
 
załącznik do zarządzenia nr 20/2016

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-03-18 15:21:03 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:39:41.
 
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminne przeznaczonych do zbycia, w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-03-16 15:40:05 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:39:41.
 
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko do spraw inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-03-17 11:19:28 | Data modyfikacji: 2016-09-12 14:39:41.
 
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 marca 2016 roku ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Niedziałce

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-03-23 15:06:37 | Data modyfikacji: 2016-03-24 10:47:49.
 
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-04 16:12:22 | Data modyfikacji: 2016-04-18 17:56:25.
 
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-25 16:32:27 | Data modyfikacji: 2016-04-25 16:37:08.
 
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej oraz ustalenia jej Regulaminu

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-04 11:11:08 | Data modyfikacji: 2016-04-25 16:37:08.
 
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 14:01:56 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:15:57.
 
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Przyborowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózem

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-11 17:56:54 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:15:57.
 
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Matzanke Dyrektorowi Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-11 17:58:38 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:15:57.
 
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Wierzbickiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. ks. A. Tyszki w Janowie.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-11 18:01:46 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:15:57.
 
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Rosołowskiej p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Hallera w Mariance

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-11 18:04:49 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:15:57.
 
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Natorff-Gałka Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starej Niedziałce

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-11 18:07:55 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:15:57.
 
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Annie Przybysz Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Kar. Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-11 18:09:53 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:15:57.
 
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Syaniawskiej+Stryeleckiej Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-11 18:11:51 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:15:57.
 
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zasada Dyrektorowi Przedszkola "Akwarelka" w Nowych Osinach.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-11 18:13:10 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:15:57.
 
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 06 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy nr 83/2015 z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-06 15:19:34 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:15:57.
 
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-13 15:06:02 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:15:57.
 
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietania 2016 roku w sparwie uchylenia dotychczas wydanych pracownikom Urzędu Gminy Mińsk mazowiecki upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz udzielenia nowych.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-04-22 13:55:51 | Data modyfikacji: 2016-10-20 15:21:28.
 
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2016roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 12:38:08 | Data modyfikacji: 2016-09-12 12:42:19.
 
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 12:28:33 | Data modyfikacji: 2016-09-12 12:35:38.
 
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 02 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminne przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, w celu usytuowania kontenerów na odzież używaną.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:05:11 | Data modyfikacji: 2016-09-12 12:35:38.
 
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 maja 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 12:16:34 | Data modyfikacji: 2016-09-12 13:50:18.
 
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 maja 2016 roku ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 101/2015 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nadania Urzędowi Gminy Mińsk Mazowiecki Regulaminu Organizacyjnego

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-05-12 09:31:00 | Data modyfikacji: 2016-05-12 09:31:18.
 
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 maja 2016 roku ws. ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:28:52 | Data modyfikacji: 2016-05-12 09:00:59.
 
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 maja 2016 roku ws. powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 12:00:31 | Data modyfikacji: 2016-05-12 09:00:59.
 
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 maja 2016 roku ws. brakowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-06-15 11:41:45 | Data modyfikacji: 2016-05-12 09:00:59.
 
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 maja 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 11:57:35 | Data modyfikacji: 2016-09-12 12:39:24.
 
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 czerwca 2016 roku ws. wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-06-30 11:46:07 | Data modyfikacji: 2016-09-12 12:39:24.
 
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 czerwca 2016 roku ws. powołania Komisji Konkurskowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Hallera w Mariance

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 11:25:51 | Data modyfikacji: 2016-09-12 12:39:24.
 
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 11:55:31 | Data modyfikacji: 2016-09-12 12:39:24.
 
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2016r. ws. przyznania i wypłaty stypendium Wójta Gminy uczniom klas IV-VI szkół podstawowych i uczniom gimnazjów na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz absolwentom tych szkół

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-12 11:14:17 | Data modyfikacji: 2016-09-12 12:39:24.
 
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2016r. ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016 - 2022

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-02 12:26:31 | Data modyfikacji: 2016-09-12 11:03:39.
 
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 czerwca 2016 roku ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Hallera w Mariance.

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-07-06 15:39:59 | Data modyfikacji: 2016-09-12 11:03:39.
 
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-02 11:40:36 | Data modyfikacji: 2016-09-02 11:52:36.
 
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2016r. ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-01 16:02:35 | Data modyfikacji: 2016-09-02 12:10:51.
 
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 lipca 2016r. zmieniająće zarządzenie ws. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:39:09 | Data modyfikacji: 2016-09-02 12:10:51.
 
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 lipca 2016r. ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:32:18 | Data modyfikacji: 2016-09-02 12:10:51.
 
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 lipca 2016r. ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:23:39 | Data modyfikacji: 2016-09-02 12:10:51.

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 lipca 2016r. ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-02 09:37:59 | Data modyfikacji: 2016-09-02 10:54:40.
 
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 sierpnia 2016r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Janowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-01 13:11:18 | Data modyfikacji: 2016-09-02 10:54:40.
 
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Mińsk mazowiecki z dnia 17 sierpnia 2016r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Janowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-01 13:08:20 | Data modyfikacji: 2016-09-02 10:54:40.
 
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Mińsk mazowiecki z dnia 17 sierpnia 2016r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu SZkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-01 13:05:45 | Data modyfikacji: 2016-09-02 10:54:40.
 
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 sierpnia 2016r. ws. konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-01 13:02:59 | Data modyfikacji: 2016-09-02 10:54:40.
 
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016 roku ws. ustalenia opłaty za duplikat karty Rosdzinna Gmina Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-08-26 13:15:36 | Data modyfikacji: 2016-08-26 13:19:10.
 
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2016 roku ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:57:31 | Data modyfikacji: 2016-09-14 14:02:02.
 
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:45:50 | Data modyfikacji: 2016-09-14 13:51:11.
 
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorząowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-15 11:42:48 | Data modyfikacji: 2016-09-15 11:48:50.
 
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 06 wrzesnia 2016 roku ws. likwidacji targowiska gminnego

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-09-06 16:03:25 | Data modyfikacji: 2016-09-15 11:48:50.
 
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 wrzesnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż przyczepy podłodziowej

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-09-08 13:28:15 | Data modyfikacji: 2016-09-08 13:30:37.
 
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 7 września 2016 roku ws. zmiany Regulaminu Wynagradzania Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-23 11:37:37 | Data modyfikacji: 2016-09-08 13:30:37.
 
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2016r. ws. zmian w budżecie gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-09-30 08:55:49 | Data modyfikacji: 2016-09-30 09:03:42.
 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:40:39 | Data modyfikacji: 2016-09-30 09:03:42.
 
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2016 roku ws. zmiany zarządzenia nr 28/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku ws. polityki rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-10-20 15:31:20 | Data modyfikacji: 2016-09-30 09:03:42.
 
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2016 roku ws. zmina godzin pracy Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-10-05 12:53:04 | Data modyfikacji: 2016-09-30 09:03:42.
 
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 października 2016r. ws. ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-10-26 11:05:33 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:06:43.
 
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 października 2016 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Rosłowskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Hallera w Mariance

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-10-20 15:39:09 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:06:43.
 
Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 października 2016r. ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Samulik - Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Kard Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-10-26 09:42:37 | Data modyfikacji: 2016-10-26 11:06:43.
 
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:32:36 | Data modyfikacji: 2016-11-03 15:23:44.
 
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2016 roku ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na zastęstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków z różnych funduszy w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-10-26 09:29:27 | Data modyfikacji: 2016-10-26 09:43:51.
 
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2016 roku ws. brakowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-11-03 15:19:20 | Data modyfikacji: 2016-11-03 15:21:00.
 
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:56:22 | Data modyfikacji: 2016-11-03 15:21:00.
 
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 listopada 2016 rok ws. zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-25 10:58:49 | Data modyfikacji: 2016-11-03 15:21:00.
 
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 12:44:52 | Data modyfikacji: 2016-11-22 12:49:18.
 
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2017-2023

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 12:44:55 | Data modyfikacji: 2016-11-22 12:51:53.
 
Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 listopada 2016 roku ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:02:23 | Data modyfikacji: 2016-11-22 12:51:53.
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 listopada 2016 roku - Regulamin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:09:23 | Data modyfikacji: 2016-12-13 09:10:04.
 
Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 listopada 2016 roku ws. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż przyczepy podłodziowej

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 12:06:13 | Data modyfikacji: 2016-12-13 09:10:04.
 
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2016 roku ws. zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki | Data wprowadzenia: 2016-11-29 14:59:46 | Data modyfikacji: 2016-12-01 13:36:07.
 
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2016 roku ws. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2017-01-03 16:01:51 | Data modyfikacji: 2017-01-03 16:03:49.
 
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sparwie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Autor: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki | Data wprowadzenia: 2016-12-08 10:44:58 | Data modyfikacji: 2016-12-08 10:54:45.
 
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 101/2015 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nadania Urzędowi Gminy Mińsk Mazowiecki Regulaminu Organizacyjnego

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-12-28 13:02:34 | Data modyfikacji: 2016-12-08 10:54:45.
 
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 16:05:05 | Data modyfikacji: 2016-12-08 10:54:45.
 
Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2017-01-10 15:49:42 | Data modyfikacji: 2017-01-10 15:52:38.

Zobacz:
 2016 ROK .  2015 ROK .  2014 ROK .  2013 ROK .  2012 ROK .  2011 ROK .  2010 ROK .  2009 ROK .  2008 ROK .  2007 ROK .  2006 ROK .  2005 ROK .  2004 ROK .  2003 ROK .  2002 ROK . 
Data wprowadzenia: 2017-01-10 15:49:42
Data modyfikacji: 2017-01-10 15:52:38
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl