A+ A-
kontrast
 > Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki

 
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 2 marca 2011 roku ws. ogłszenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych - przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i br0odawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki wywoływanego przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18 - dziewcząt urodzonych w 1998 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego pn "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki".

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2011-03-09 11:24:02.
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2001 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Ogłoszenie Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2011-03-09 13:15:07.
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Formularz ofertowy (wersja *.PDF)

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2011-03-09 13:23:04 | Data modyfikacji: 2011-03-09 13:23:29.
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Formularz ofertowy (wersja *.DOC)

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2011-03-09 13:23:53 | Data modyfikacji: 2011-03-09 13:25:25.
 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Umowa

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2011-03-09 13:32:52 | Data modyfikacji: 2011-03-09 13:34:32.
 
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Oświadczenie oferenta

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2011-03-09 13:40:22 | Data modyfikacji: 2011-03-09 13:34:32.
 
Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 2 marca 2011 roku ws. powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora szczepień profilaktycznych- przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i br0odawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki wywoływanego przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18 - dziewcząt urodzonych w 1998 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego pn "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2010 - 2015".

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2011-03-09 11:33:21 | Data modyfikacji: 2011-03-09 13:39:02.
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:11:15 | Data modyfikacji: 2011-03-09 13:39:02.

Zobacz:
 2014 ROK .  Podział nieruchomości położonych w Wólce Iłówieckiej .  Postępowanie w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Kolonia Janów .  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Mińskiego .  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Podrudzie, gminy Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. robudowy drogi gminnej - ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wólka Mińska gmina Mińsk Mazowiecki .  2013 ROK .  Postępowanie ws. rozbudowy i przebudowy drogi gminnej - ulicy Leśnej w Maliszewie, gmina Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. robudowy i przebudowy drogi gminnej - ulicy Olszowej w miejscowości Niedziaka Druga .  2012 ROK .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/08 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na "budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady..." .  Aktualizacja wraz z prognozą Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk Mazowiecki .  2011 ROK .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina i obrębie Królewiec, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń produkcyjnych znajdujących się w istniejącym obiekcie o funkcji produkcyjno - usługowe .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Wólka Mińska, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Królewiec .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym połozoną w gminie Mińsk mazowiecki w obrębie Królewiec .  Sprawa zakłócenia stosunków wodnych w miejscowości Stojadła - w związku z realizacją przebudowy ul. Warszawskiej oraz wykonaniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego .  Postępowanie ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zamienie, gmina Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Królewiec .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Żuków .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  2010 ROK .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Arynów, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w spr. ust. odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Arynów i Brzóze, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w spr. rozbudowy drogi krajowej Nr 2, odc. Zakręt - granica województwa, od km495+880 do km 599+487, z wyłaczeniem obwodnicy Siedlec,odcinek I od km 495+880 do km 516+550, przejście przez Stojadła od km 515+253 .  Postępowanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki - Niedziałka - Jakubów do drogi klasy G .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Brzóze która która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Niedziałka Druga, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi krajowej nr2, odcinek Zakręt - granica województwa, od km 495+880 do km 599+487,z wyłączeniem obwodnicy Siedlec, odcinek I .  2009 ROK .  2008 ROK .  2007 ROK .  2006 ROK .  2005 ROK .  2004 ROK . 
Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:11:15
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl